Metrics & Indexing

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics is covered by the following services: DOAJ, Google ScholarJournalSeek, Open J-Gate and ProQuest Summon.

The Journal is ranked at Level 1 in the Norwegian DBH.

Co-Action Publishing is a Supporter Publisher with Go OA, an indexing service run by the National Science Library of China, CAS. 

 


Material in the Journal is also further distributed by EBSCO one of the worlds largest content aggregators and research database providers.

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics er tilknyttet:
DOAJ, Google ScholarJournalSeek, Open J-Gate and ProQuest Summon.

Tidsskriftets innhold er videredistribuert av EBSCO, en av verdens største innholdsaggregatorer og leverandør av forskningsdatabaser.