Publication Fee

Publishing in BLFT - Nordic Journal of Childlit Aesthetics is free of charge.

Colour illustrations are also free of charge, as are supplemental audio-visual or interactive materials.

 

Publiseringsavgift

Publisering i tidsskriftet er kostnadsfritt.

Fargede illustrasjoner er også gratis, samt supplerende audiovisuelt eller interaktivt materiale.