Reviewer Guidelines

Under construction.

 

Review Policy

Submissions will be peer reviewed by the editors, the editorial team and two external reviewers. Peer reviewers will have six possible options, for each article:

 1. Accept manuscript (i.e. no need for any revision)
 2. Accept after revision (i.e. accepted if the author makes the requested revisions)
 3. Revise and resubmit (i.e. accepted or rejected after revisions have been made - paper will be sent out for another peer review round)
 4. Submit elsewhere (i.e. if the manuscript is better suited for another journal)
 5. Reject manuscript (i.e. if the manuscript is substandard)
 6. See comments (i.e. if the reviewer cannot choose from any of the above)

In addition, papers may be rejected directly by the Editors if judged to be out of scope or if scientifically or linguistically sub-standard.

Peer review is a 'double blind' process: Authors are not told who reviewed their paper, and referees do not know the name of the authors whose papers they review. 

When asking for revisions, reviewers have two possible goals: to ask authors to tighten their arguments based on existing data or to identify areas where more data are needed. Even formal revision may be required if the language or style is sub-standard. To facilitate rapid publication, authors are given a maximum of 4 months for revision. After 4 months, revised manuscripts will be considered new submissions.

Innsendte bidrag vil bli vurdert av redaksjonen, redaksjonsrådet og to eksterne fagfeller. Vurderingene vil resultere i en av følgende seks kategorier:

 1. Manuskriptet akseptert (i.e. intet behov for endringer).
 2. Manuskriptet akseptert etter omarbeiding (i.e. manuskriptet akseptert etter at forfatteren har gjennomført de anbefalte endringene).
 3. Omarbeide manuskriptet og send inn på nytt (i.e. manuskriptet vil gjennomgå en ny runde med fagfellvurdering og deretter bli enten akseptert eller avvist).
 4. Send inn manuskriptet til annet tidsskrift (i.e. i tilfelle manuskriptet bedømmes som mer passende for et annet tidsskrift).
 5. Manuskript avvises (i.e. i tilfelle manuskriptet ikke tilfredsstiller kvalitetskravene).
 6. Se kommentarer (i.e. i tilfelle fagkonsulenten ikke har tatt en egen beslutning).

Redaktøren kan avvise et bidrag uten fagfellevurdering i tilfeller der manuskriptet bedømmes å være irrelevant eller språklig svakt.

Fagfellevurdering er "double blind": forfattere får ikke vite navnene til fagfellene, og fagfellene får ikke vite navnene til forfattere.

Fagfeller vil be om omarbeiding av bidraget vurdert i henhold til to mulige hensyn: å få forfatteren til å tydeliggjøre argumenter ut fra eksisterende data, eller å identifisere områder der mer data må fremskaffes. Også formell omarbeiding av et bidrag kan være nødvendig i tilfeller der språket ikke er i overensstemmelse med anerkjent språkbruk. For å sikre rask publisering gis forfattere en maksimumstid tid på 4 måneder til å omarbeide bidraget. Etter 4 måneder vil bidraget håndteres som et nytt bidrag.